Implanty łódź, implantolog łódź - amdent stomatolog dentysta łódź - implanty zębowe licówki

Idź do spisu treści

Menu główne:

Implanty łódź, implantolog łódź

Powody by wybrać implant : 

Naturalny uśmiech
Brak próchnicy
Prawidłowy zgryz
Poprawa rysu twarzy
Poprawa wymowy
Zachowanie zębów
Wzrost samooceny
Niższe koszty
zestaw implanologiczny wiertła
Etapy leczenia implantologicznego:
 -diagnoza badanie tomografia komputerowa innne badania jeśli są potrzebne
-zabieg
-gojenie
-odbudowa protetyczna

Implanty stomatologiczne – odtwarzające brakujące zęby


Implanty zębowe na szeroką skale  zostały wprowadzone   w latach 60-tych' obecnie systemów implantologicznych jest coraz więcej uważa się że około 300 a z każdym rokiem przybywają nowe w związku z zapotrzebowaniem.                                                                                                 
Najprościej mówiąc implant to tytanowa śruba wkręcana przez stomatologa w kość  szczęki lub żuchwy, na bazie ,której powstanie odbudowa protetyczna tzn. korona porcelanowa , most porcelanowy bądź proteza wsparta na implantach Nie ma konieczności zastępowania każdego braku tytanowym wszczepem, można już nawet na dwóch uzyskać stabilność protezy.Implanty jako tytanowe tuleje, które nie są traktowane przez kość, jako „ciało obce”gdyż są biologicznie obojętne, dzięki czemu zespalają się z nimą trwale w procesie osseointegracji i nie ulegają odrzuceniu. Proces ten umożliwia osadzenie na implancie korony protetycznej uzupełniającej brakujący ząb. Odtwarzanie utraconych zębów przy pomocy implantów nie narusza sąsiednich zębów. Rekonstruowany ząb jest przymocowany do implantu i nie różni się wyglądem ani funkcjonalnością od własnych zębów pacjenta. Zapewnia Pacjentowi komfort i stabilność .W moim gabinecie istnieje możliwość odbudowy i pojedynczego braku zęba jak i całkowitej utraty zębów.
Stosujemy implanty tytanowe firmy Alfa bio oraz tytanowe i cyrkonowe firmy
Implant zastępuje zatem korzeń zęba co niesie sporo zalet.



Zalety leczenia  implantami


-Leczenie odbywa się w obszarze tkanek, które mają zdolność regeneracji (kość, dziąsło).Klasyczna protetyka wymaga szlifowania naturalnych zębów. Zęby nie mają zdolności regeneracji i pozostają nieodwracalnie uszkodzone.
-funkcjonalność zbliżona do zębów  naturalnych
-brak ograniczeń dotyczących spożywania pokarmów
- przywrócenie pewności siebie



Jak wygląda procedura wszczepienia implantu


Planowaniewsczepienia  implantu to najistotniejsza część procedury implantacji  Lekarz stomatolog ocenia na tej wizycie na podstawie dostępnego badania  rtg lub tomografii warunki w jamie ustnej I określa jaki implant będzie w danym przypadku najlepszy, stwierdza czy są konieczne dodatkowe zabiegi, proponuje rodzaj uzupełnienia.
Zabieg wszczepienia jednego implantu trwa około 15 minut. Jest bezbolesny, dzięki  znieczuleniu. Spotykamy się ponownie z chorym po 10 dniach na usunięcie szwów .
Po zintegrowaniu  się implantu z kością od 3do 6  trzeba zaopatrzyć implant w specjalna  śrubę gojaca pobieramy wycisk który  labolatorium protetycznym posłuży do wykonania   uzupełnienia protetycznego osadzonego na implantacie.

Implanty następnie są obciążone wykonaną pracą przez lekarza protetyka.
 

Wizyty kontrolne

ZALECA SIĘ WIZYTY KONTROLNE CO 6 MIESIĘCY

odbudowa Zęba implantem

Przewaga dzięki technice
znane motto bawarskich inżynierów ziściło się również w implantologii! System implantologiczny SKY składa się z kilku zaawansowanych wszczepów o wspólnym koncepcie terapeutycznym i jednorodnej, stałej procedurze chirurgicznej, wykonywanej przy pomocy oprzyrządowania jednej kasety zabiegowej. Pozwala to lekarzowi dentyście rozwiązywać szerokie spektrum przypadków klinicznych, prowadząc do funkcjonalnej i estetycznej restauracji narządu żucia.może być natomiast poprzedzona wykonaniem nowoczesnej protezy tymczasowej.  Pierwszego uzupełnienia protetycznego użytkowanego przez pacjenta na drodze do finalnej pacy osadzonej na ossteozintegrowanych wszczepach. Okres jej użycia trwa nawet do roku i z tego względu musi być ona wykonana z materiałów odpowiedniej jakości i przeznaczenia.
Stanowi alternatywę dla leczenia dwuetapowego wspomnianego wcześniej.

Implanty cyrkonowe


Tlenek cyrkonu jest materiałem coraz częściej używanym w implantologii z przyczyn
zarówno ekonomicznych, jak i medycznych
wykonuje się z niego zarówno  korony jako ostateczne uzupełnienie  protetyczne , podbudowy protetyczne oraz implanty cyrkonowe  monofazowe . Jego swoiste właściwości są przyczyną wysokiej
oporności na złamania, wytrzymałości na zginanie i doskonałej biokompatybilności. Wady
pierwszej i drugiej generacji materiału używanego w wczesnych latach 70-tych ubiegłego
wieku naprawiono poprzez modyfikację struktury chemicznej tlenku cyrkonu. Powierzchnia
implantu o nowej mikrostrukturze gwarantuje szybkie odkładanie się kości
i swoistą osteointegrację .
Stosowane są  wśród pacjentów z rozpoznanymi alergiami na metal.

Przymusowy czas oczekiwania na ostateczne uzupełnienie protetyczne


Podczas oczekiwania na ostateczne uzupełnienie protetyczne w systemie implantów stosowanych w naszym gabinecie mamy możliwość wykonania pracy tymczasowej na cały czas gojenia i osteointegracji wszczepu . tymczasowy łącznik na fotografii obok , na drugim zdięciu korona tymczasowa.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego